Torsodde

Nørskov Vig på nordspidsen af Venø inklusive tangerne Torsodde og Bradser Odde blev vildtreservat den 01.04.1987 med adgangsforbud i perioden 01.04-15.07 (160 ha. I Nørskov Vig yngler bestande af Strandskade, Stormmåge og Sølvmåge. Mindre bestande af Gravand, Gråand, Toppet Skallesluger, Stor Præstekrave, Vibe, Rødben og Dværgterne. Ederfugl, der ellers er sjælden i Vestjylland, yngler med få par. 

DESIGN & CMS: WWW.MEDIACONNECT.DK